خلاصه ای از سمینار هدف

فایل های صوتی

مرتب سازی: orderby نمایش:
دیدگاه ها (0)
راه های تخفیف گرفتن از فروشنده کدامند؟ آیا فکر می کنید تخفیف گرفن کار دشواری است؟ قطعاًبسیاری از ما تمایل به اخذ تخفیف داریم ولی راهش را نمی دانیم...
تومان 4,500
دیدگاه ها (0)
تکنیک های بله گرفتن از دیگران راه های متقاعد سازی اطرافیان موافق ساختن افراد دیگر اجرا:هادی معماری(مدرس/مشاور و متخصص ارتباطات بین فردی/شغلی)
تومان 4,500

دیدگاه ها (0)
انواع فرد عصبانی روش برخورد با هر کدام از آنها آیا همه ما هنرمندانه با افراد عصبانی برخورد می کنیم؟
تومان 4,500
دیدگاه ها (0)
تأثیرگذارترین عوامل در برخورد اول کدامند؟ چگونه در ملاقات اول بیشترین تأثیر را بگذاریم؟ چگونه در اولین برخورد جذاب به نظر برسیم؟
تومان 4,500

دیدگاه ها (0)
بیشترین تاثیر در 90 ثانیه اول ارتباط ایجاد می شود... بسیاری از ما ارتباط خوبی داریم ولی در شروع صحبت مشکل داریم...
تومان 4,500
دیدگاه ها (0)
روش های انتقاد،بدون ناراحت شدن دیگران چگونه انتقاد کنیم که فرد مقابل جبهه گیری نکند؟
تومان 4,500

دیدگاه ها (0)
اهمیت تشخیص یک فرد دروغگو، زبان بدن یک فرد دروغگو چگونه است؟، روش برخورد با یک فرد دروغگو چیست؟
تومان 4,500