حوزه موفقیت شغلی

رای دهی:  / 9
ضعیفعالی 

دوره های آموزشی حوزه موفقیت شغلی

مهارتهای راه اندازی و توسعه کسب وکار

آنچه می آموزیم:

 • شناسایی عوامل موفقیت در کسب وکار
 • انواع مهارتهای مورد نیاز برای شروع کسب وکار
 • خصوصیات تعیین یک شغل  مناسب برای خود
 • منابع بدست آوردن اطلاعات مشتریان
 • بازاریابی و فروش و اهمیت ارتباطات در موفقیت کسب وکار چیست؟
 • چگونگی تامین منابع مالی/سرمایه
 • بررسی مهمترین خطرات پیش روی مشاغل نوپا
 • کلیات قوانین و قراردادها(مسائل حقوقی)
 • نوشتن طرح کسب وکار             و...
 • مخاطبین: دانشجویان،افرادی به دنبال ایجاد یک کسب وکار هستند،افرادی که می  خواهند کسب وکار خود را توسعه دهند و...

مدرس: استادهادی معماری (پژوهشگر،نویسنده،مدرس و متخصص توانمندسازی فردی/شغلی)

 ....................................................................

بازاریابی و فروش حرفه ای

آنچه می آموزیم:

 • شناخت حرفه ای بازار
 • انواع تکنیک های جذب مشتری
 • ارتباط و حفظ مشتریان
 • اصول قیمت گذاری
 • تقسیم بندی بازار
 • مدیریت تبلیغات نوین

 ....................................................................

فروشندگی حرفه ای

آنچه می آموزیم:

 • پرسش هایی برای افزایش فروش بیشتر
 • اصول اولیه کسب وکار و موفقیت درفروش
 • تاثیر گذاری عالی در اولین ملاقات
 • بررسی عوامل تصمیم گیری مشتری
 • قوانین موفقیت در فروش
 • بررسی انواع خریداران(براساس تیپ های شخصیتی آنها)
 • چگونگی تشخیص یک خریدار خوب
 • بررسی ویژگی های بازارایران

 ....................................................................

اصول مذکرات تجاری (مقدماتی)

 

آنچه می آموزیم:

 • خصوصیات ضروری شخصی مذاکره کننده
 • تکنیک های موثر در زمان مذاکره
 • تکنیک های شناخت انواع مشتریان
 • تشخیص انواع تیپ های مشتریان بر اساس نوع رفتار
 • اثرگذاری موثر بر مشتری با حرکات بدن

به درد چه کسانی می خورد؟

مدیران،صاحبان کسب وکار،مدیران فروش ،فروشندگان و ...

..............................................................................................

 • آشنایی با روش های پیشرفت در کسب وکار های نوین
 • بررسی عوامل ورشکستگی مشاغل
 • بازاریابی و فروش در شرایط بحرانی
 • انواع روشهای تبلیغات
 • تکنیک های فروش تلفنی
 • چیدمان فضای کاری
 • ویزیتوری حرفه ای
 • شناخت انواع مشتریان و نحوه برخورد با آنها
 • هنر سوال پرسیدن