مشتریان ما

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 پروژه های مشاوره و در دست انجام شرکت CMTMC (  هادی معماری، مشاور و متخصص شناسایی و حل مشکلات شغلی)

روزنامه اطلاعات

  مشاور مديريت و بازاريابي  

تهران

صنايع غذايي و  بسته بندي آلر

برنامه ريزي - بازاريابي

تهران

موسسه انتشاراتی/تبلیغاتی طعم سیب

مشاوره -آموزش

تهران

مجتمع آموزشی آزاد بنفشه

مدیریت استانداردسازی/ برنامه ریزی / بازاریابی

کهگیلویه و بویراحمد

شرکت نمایندگی سایپا

     مدیریت سیستم / بازاریابی / فروش

بهبهان

شرکت سولار

مدیریت سیستم / بازاریابی / فروش

بوشهر

خرمای طوبایی

          برنامه ريزي - بازاريابي

بوشهر

بانك ملت

مديريت بازاريابي/اجراي سيستم CRM

بهبهان

شرکت مواد شیمیایی توسعه پردازان

کنترل تولید / برنامه ریزی

اهواز

 منطقه یک عملیات انتقال گاز

آموزش ارتباطات و مقابله با استرس شغلی 

میانکوه 

شرکت بهره برداری نفت و گاز

آموزش ارتباطات درون سازمانی

گچساران 

تامین اجتماعی

 آموزش ارتباطات دورن سازمانی و بین فردی

 بهبهان

مرکز آموزش بازرگانی

سمینار ویزیتوری حرفه ای، ارتباطات 

ا هواز