آلبوم عکس

رای دهی:  / 23
ضعیفعالی 

 

سمینار ارتباطات مؤثر

سمینار نبوغ زندگی و کسب وکار با اجرای دکتر شیری و استاد هادی معماری

 

 

تلاش نکنید... کار نکنید... درس نخوانید اگر... (در سنندج)

 

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سراسری سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه آموزشی هوش چندگانه

 

 کارگاه آموزشی ارتباطات

کارگاه آموزشی در سمنان